Tervetuloa shellipalveluumme!

Nyt shell-tunnus vain 5 €/vuosi - Tilaa! Oma palvelin vain 40 €/vuosi? - Tutustu!

Kirjautumisilmoituksen hallitseminen

Palvelimissa kirjautuessa komentoriviin palvelin tulostaa yleensä päivän ilmoitukset. Näitä kutsutaan termillä motd, mikä tulee sanoista Message of the day, eli päivän sana.

Käyttäjät voivat hallita näkyykö kirjautuessa ilmoituksia seuraavalla komennolla:

bob@shell:~$ enable-motd
Motd disabled
bob@shell:~$ 

...tai uudelleen komentamalla palauttaa tilan takaisin:

bob@shell:~$ enable-motd
Motd enabled
bob@shell:~$ 

Tietoa .hushlogin-tiedostosta: Kun käyttäjän kotihakemistossa on .hushlogin -tiedosto, se estää motd-ilmoitukset näkymästä kirjautuessa. Tämä skripti siis luo tai poistaa tämän tiedoston käyttäjän kotihakemistosta, sen mukaan, haluaako käyttäjä nähdä ilmoitukset vai ei.

Tutustu myös ohjeeseen kuinka tämä toteutetaan omalle palvelimelle.